Det første der er i spil i forhold til børn der starter i huset er, at få skabt en god relation. Det gør, at børnene hurtig føler sig tryg i hverdagen og dermed kan bevæge sig trygt rundt i huset. Vi tager det med ind i fællesskabet på stuen. Ser til, at de andre børn også tager imod, så det føler sig som en del af fællesskabet. Det er vigtigt for alle børn, at mærke, at de hører til og har venner.

Vi arbejder ud fra barnets nærmeste udviklingszone, så udfordringerne er lige lidt svære end det barnet kan. Man må godt stå lidt på tæer – ind imellem.

 

I børnehaven lægger vi vægt på, at børnene får mulighed for at udfolde sig i såvel planlagte som spontane aktiviteter. Børnene skal have mulighed for frit at vælge kammerater og legesteder. Vi giver plads til, at børnene kan fordybe sig i legen og derigennem udvikle sig. Vi bruger lege og andre situationer til at snakke med børnene om hvad der er rart og godt samt hvad der ikke er så rart, det giver dem mulighed for at tænke over deres oplevelser og giver mulighed for at ændre adfærd.

 

Vi støtter og opmuntrer børnene til at være selvstændige og selvhjulpne. Det sker i garderoben når tøjet skal af og på, til frokost når vi spiser, og på værkstedet hvor der arbejdes med sakse, pensler og hamre. De lærer at tage ansvar over for sig selv og for andre.

 

I hverdagen er der voksenstyret aktiviteter hvor vi arbejder med sprog, motorik, tegne og male samt musik.

Der er førskole arbejde hvor børnene arbejder med tal og bogstavernes lyde. Skrive navn, og får en fornemmelse for at stave.

Der arbejdes på deres kammeratskab, da det er vigtigt de ser sig som en flok og ikke kun er sig selv nok.

Dannelse eller opdragelse er vigtig for at kunne begå sig i samfundet. Derfor har vi daglige snakke med børnene om hvordan vi kan være gode og hensynsfulde mod hinanden og de ting der er omkring os, så alle kan få en sjov dag og passe på de ting vi bruger.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med forældrene. I er med hele vejen rundt, både når det er sjovt og spændende, men også når der er problemer. I kender jeres børn bedst, derfor har vi en løbende dialog omkring deres udvikling. De fleste børn oplever udfordringer i løbet af deres børnehavetid. Det er hvordan vi takler dem, der for betydning for, hvordan de kommer ud af dem.

 

Publiceret 02-02-2017